Kategoria: PCDiT

Statut

Statut Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości

Wizja

Utworzenie z Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości nowoczesnej, wiodącej instytucji, promującej dziedzictwo regionalne i lokalną kulturę.

Misja

Promocja regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, jako istotnego i znaczącego źródła inspiracji dla twórców i odbiorców działań instytucji.