Rzeźba w sztuce

  • rozmowa na temat sztuki i artysty
  • zapoznanie z podstawowymi materiałami rzeźbiarskimi
  • kontakt manualny z rzeźbą
  • próby interpretacji
  • stworzenie własnej rzeźby

Czas trwania: około 90 minut
Koszt za grupę: 70 zł
Lekcja przeznaczona dla dzieci w wieku 5-12 lat

Może Ci się również spodoba