Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA w Wołominie (dal. FABRYCZKA) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.fabryczka.com.pl

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa FABRYCZKI posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony;
  • czytelność treści
  • opis zawartości grafiki np w przypadku zamieszczania plakatów

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej we własnym zakresie.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z biurem Fabryczki w godzinach pracy. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.18.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego