Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, to instytucja, która powstała na bazie Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej, zaś sam Ośrodek kontynuował działania założonej w latach 90. Powiatowej Galerii Zabytków „Korozja i Kolor”, która była częścią Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wołominie. W 2002 r. Ośrodek Dokumentacji Etnograficznej został przekształcony w samodzielną samorządową instytucję kultury, która z biegiem lat sukcesywnie się rozwijała. Przez 7 lat działalności siedziba Ośrodka znajdowała się w budynku starostwa. W 2010 r. jednostkę przeniesiono do pofabrycznego kompleksu przy ul. Orwida 20.

W 2012 r., kiedy „Fabryczkę” i budynki przyległe wyremontowano w całości, ponownie przekształcono instytucję nadając jej nazwę Powiatowe Centrum Dziedzictwa i Twórczości. Dzięki nowym obiektom, Centrum mogło rozbudować swoją ofertę kulturalną o organizację koncertów i widowisk.

Po 8 latach przyszedł czas na kolejne zmiany. Aby wykorzystać w pełni potencjał, jaki daje to miejsce oraz stworzyć ciekawą propozycję wydarzeń artystycznych dla różnych grup odbiorców, placówka wychodzi poza obszar dotychczasowej działalności skupiającej się na lokalnym dziedzictwie.

Od lipca 2020 r. instytucja funkcjonuje jako Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka.

Misją placówki jest wszechstronna, wielokierunkowa działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna

Instytucja organizuje i współorganizuje szereg różnorodnych działań z zakresu sztuk: muzycznych, teatralnych i plastycznych, uczestnicząc w kreowaniu i realizowaniu polityki kulturalnej Powiatu Wołomińskiego. Strategia działalności Fabryczki zakłada dwutorowość, czyli animowanie i popularyzowanie lokalnej, amatorskiej działalności artystycznej oraz upowszechnianie kultury i sztuki tworzonej przez profesjonalnych i uznanych artystów.

FABRYCZKA TERAZ

FABRYCZKA KIEDYŚ