NEWSLETTER

Zapisz się na naszą listę mailingową!

*Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury FABRYCZKA, 05-200 Wołomin, ul. Orwida 20, NIP: 125 134 60 38, tel: 22 787 41 13. 2) Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email [email protected] lub nr telefonu 22 787 41 13. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty które na zlecenie Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA będą świadczyły usługi e-mailingu/wysyłki newslettera a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozsyłania przez newslettera, nie dłużej jednak przez czas aktualności Pani/Pana danych lub do momentu otrzymania żądania usunięcia z subskrypcji. Można to uczynić kontaktując się z nami telefonicznie, mailowo lub klikając w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości typu „newsletter”. 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO. 7) W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania newslettera.