Orkiestra Powiatu Wołomińskiego powstała w 1968 r. i początkowo funkcjonowała jako Orkiestra OSP w Wołominie, w 1970 r. przeszła pod patronat Huty Szkła Wołomin, a w 1995 r., stała się Orkiestrą Miejską. Od 2019 r. działa przy Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie.

Dyrygentem orkiestry jest Łukasz Wojakowski – menedżer, kompozytor i aranżer. W skład zespołu wchodzą dzieci, młodzież i dorośli.

Orkiestra czynnie uczestniczy w uroczystościach państwowych, kościelnych i rocznicowych.

Celem Orkiestry jest:

  1. promowanie i reprezentowanie Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka oraz Powiatu Wołomińskiego poprzez uczestnictwo w lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych przeglądach, konkursach i festiwalach;
  2. upowszechnianie i aktywizacja muzyczna;
  3. poszerzanie wiedzy i umiejętności muzycznych, twórczych oraz artystycznych w szczególności w środowisku dzieci i młodzieży;
  4. angażowanie członków Orkiestry w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska;
  5. podtrzymywanie więzi społecznych;
  6. uświetnianie uroczystości kulturalnych, patriotycznych i okolicznościowych, którym organizatorem lub współorganizatorem albo uczestnikiem jest Centrum.

Uczestnictwo w Orkiestrze umożliwia poszerzenie umiejętności muzycznych, wiedzy, rozwoju zainteresowań oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

W kwestii naboru do Orkiestry prosimy kontaktować się z kapelmistrzem Panem Łukaszem Wojakowskim pod numerem telefonu 501-368-536