Otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację sceny w Fabryczce!

Otrzymaliśmy dofinansowanie na modernizację sceny w Fabryczce! Wspaniała informacja! Dzięki dofinansowaniu zadania „Zakup mikrofonów i mikroportów oraz zakup kotary scenicznej” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zmieniliśmy całe okotarowanie naszej sceny oraz wyposażyliśmy ją w profesjonalny sprzęt! „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z…