WSPANIAŁE WIADOMOŚCI

Dotarła do nas wspaniała informacja. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka otrzymało dotację w kwocie 60.000 zł w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej. Dotacja pochodzi ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli rozbudować istniejącą infrastrukturę oraz dokonać modernizacji, a zakupiony sprzęt…