MISJĄ POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY FABRYCZKA JEST WSZECHSTRONNA, WIELOKIERUNKOWA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, EDUKACYJNA I SPOŁECZNA.

 

Celem instytucji jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości na terenie powiatu wołomińskiego.

Organizujemy m.in. koncerty, wydarzenia artystyczne i rozrywkowe, spektakle, widowiska teatralne, konkursy, festiwale, przeglądy artystyczne i filmowe, plenery malarskie i fotograficzne, szkolenia, warsztaty konferencje, seminaria oraz inne spotkania o charakterze edukacyjnym, artystycznym i rekreacyjnym.

Nasza działalność opiera się również na tworzeniu warunków dla rozwoju, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Organizujemy także wydarzenia o charakterze kulturalno-okolicznościowym i patriotycznym na terenie naszej instytucji oraz poza nią, np. obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.