PROGRAM DZIAŁANIA INSTYTUCJI KULTURY POWIATOWEGO CENTRUM KULTURY FABRYCZKA NA OKRES POWOŁANIA DYREKTORA